AKO VHODNE PRIPRAVIŤ GRAFIKU NA TLAČ?

KROK č.1

1. Myslíme dopredu.

… už pred samotnou prípravou grafického návrhu je potrebné dopredu vedieť, ako bude finálna grafika vyzerať a čo očakávame od finálneho produktu:

  • Grafický návrh pripravujeme vždy v skutočnej veľkosti, t.j. v rozmeroch, v ktorých si prajeme finálny produkt vytlačiť.
  • Pokiaľ bude mať grafický návrh iné ako čisto biele pozadie (plnofarebné pozadie, prípadne biele pozadie obsahujúce nejaký obrázok, ktorý má siahať až po okraje), je potrebné ho pripraviť s tzv. spadavkou.
  • Ak grafický návrh obsahuje textové polia, prípadne iné grafické objekty, ktoré sú pre celkový dizajn a zrozumiteľnosť grafického návrhu podstatné, je potrebné ich umiestniť do tzv. bezpečnej zóny.

KROK č.2

2. Čo je to spadavka?

… v prípade plnofarebného pozadia, alebo bieleho pozadia s obrázkom, ktorý má po orezaní siahať až po okraj, je potrebné, aby grafický návrh siahal až za orezovú čiaru, v štandardných prípadoch aspoň o 2 mm z každej strany. Je to z dôvodu možných nepresností stohového rezania, ktoré sa vďaka vhodne pripravenej spadavke minimalizujú.

KROK č.3

3. Čo je to bezpečná zóna?

… bezpečná zóna určuje vnútornú plochu grafického návrhu, ktorá predstavuje odporúčanú vzdialenosť medzi orezovými hranicami a dôležitou časťou grafického návrhu. Texty a grafické objekty podstatné pre dizajn a zrozumiteľnosť grafického návrhu sa odporúčajú umiestniť minimálne 1,5mm od orezových hraníc, čím sa minimalizuje riziko chybovosti počas zrezávania okrajov.

KROK č.4

4. V akom formáte je potrebné dodať grafické podklady?

… hotovú grafiku je vhodné exportovať do PDF, min. 300dpi, ktorý je jediným tlačovým formátom, ktorý garantuje, že grafika nebude po otvorení v inom zariadení rozhádzaná, alebo inak pozmenená. Formáty jpeg, .doc a podobne nie sú v žiadnom prípade vhodné do tlače, pokiaľ požadujete 100% zachovanie farieb, rozlíšenia a celkovej kvality grafiky.

KROK č.5

5. CMYK vs. RGB

… grafický návrh je potrebné dodať vo farebnej škále CMYK (nie RGB)

blkDatový zdroj 21

Nemáte grafický návrh ?

Skvelý grafický návrh je základom úspechu. Nemáte po ruke šikovného grafika, no nápad by tu bol? U nás pod jednou strechou vybavíte všetko – návrh a aj jeho následnú realizáciu.

1.

POPÍŠTE PREDSTAVU

Popíšte svoju predstavu, priložte logo, text alebo iné materiály.

2.

PRIPRAVÍME NÁVRH

Pripravíme Vám návrh podľa Vašej predstavy, doladíme úpravy.

3.

ODSÚHLASÍTE NÁVRH A TLAČ

Po odsúhlasení grafického návrhu sme pripravení začať tlačiť.

Grafický návrh

FORMULÁR